KONTAKT

Kvarnby Textil
Götaforsliden 17
431 34, Mölndal

Tel: 031-27 10 88
Mob: 0731-83 04 76
E-post: pia@kvarnbytextil.se

 Vägbeskrivning

Norrifrån via Göteborg
Från Göteborg, kör av E6:an vid
Mölndals centrum.
Kör över Mölndals Bro till östra sidan.
Fortsätt Kvarnbygatan rakt fram
uppför backen "Mölndals Kråka",
när vägen har planat ut, sväng höger
in mot Museer och Kvarnbyn.
Butiken ligger inne på gårdsplanen,
Fri kundparkering, hämta P-tillstånd
i butiken
.

Söderifrån

Kör av E6:an vid Åbromotet och
kör mot Mölndals centrum.
Kör över Mölndals Bro till östra sidan.
Fortsätt Kvarnbygatan rakt fram
uppför backen "Mölndals Kråka",
när vägen har planat ut, sväng höger
in mot Museer och Kvarnbyn.
Butiken ligger inne på gårdsplanen,
Fri kundparkering, hämta P-tillstånd
i butiken
.